Produksjon

Alle produkta blir produsert i eget kjøkken hjemme på gården. Alle krav til matsikkerhet, internkontroll og HMS blir oppfulgt. Alle produktas råvarer er produsert i følge KSL-standard. Råvarer blir innkjøpt fra Tine.

Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge.