Om garden

Om garden

Viastua gård er et familiebruk med melkeproduksjon, sammen med kjøtt fra kyr og sau. Gården har mottatt 5-års og 10-årsplakett for elitemelk. Kyr går i løsdrift, og sauene beiter i Trollheimen på sommaren.